Auris , 1
Avensis , 3
Aygo , 2
Carina , 2
Corolla , 1
RAV 4 , 2
Yaris , 9
Ka vrhu