Asus , 1
HTC , 2
LG , 1
Motorola , 1
Samsung , 1
Sony , 2
Vodafone , 1
Ka vrhu