BMW , 1
Honda , 1
Kingway , 1
KTM , 1
Yamaha , 3
Ka vrhu