Acer , 5
Alcatel , 61
Asus , 3
BlackBerry , 14
Samsung , 1
Ericsson , 3
Gigabyte , 2
HTC , 61
Huawei , 84
Lenovo , 22
LG , 105
Motorola , 7
Nokia , 149
Samsung , 403
Siemens , 1
Sony , 75
Vodafone , 1
ZTE , 21

Ka vrhu