Acer , 5
Alcatel , 60
Asus , 3
BlackBerry , 11
Samsung , 1
Ericsson , 3
Gigabyte , 2
HTC , 60
Huawei , 84
Lenovo , 22
LG , 105
Motorola , 7
Nokia , 138
Samsung , 400
Siemens , 1
Sony , 71
Vodafone , 1
ZTE , 21

Ka vrhu