Sony , 4
Samsung , 7
LG , 3
Panasonic , 2
Philips , 4
Toshiba , 1
Grundig , 2

Ka vrhu