Sony , 5
Samsung , 15
LG , 3
Panasonic , 1
Philips , 5
Toshiba , 1
Grundig , 2

Ka vrhu