Asus , 1
HTC , 2
Lenovo , 1
LG , 1
Motorola , 1
Nokia , 2
Samsung , 3
Sony , 2
Vodafone , 1
ZTE , 1
Ka vrhu