Alcatel , 1
Asus , 1
HTC , 2
Lenovo , 1
LG , 2
Motorola , 1
Nokia , 3
Samsung , 6
Sony , 3
Vodafone , 1
Ka vrhu