Acer , 5
Alcatel , 60
Asus , 4
BlackBerry , 11
Samsung , 1
Ericsson , 3
Gigabyte , 2
HTC , 60
Huawei , 87
Lenovo , 22
LG , 106
Motorola , 8
Nokia , 136
Samsung , 396
Siemens , 1
Sony , 71
Vodafone , 1
ZTE , 21

Ka vrhu