Alcatel , 1
HTC , 2
Huawei , 3
Lenovo , 3
LG , 3
Motorola , 1
Nokia , 12
Samsung , 31
Sony , 6

Ka vrhu