Acer , 5
Alcatel , 63
Asus , 4
BlackBerry , 14
Samsung , 1
Ericsson , 3
Gigabyte , 2
HTC , 61
Huawei , 87
Lenovo , 22
LG , 106
Motorola , 8
Nokia , 148
Samsung , 401
Siemens , 1
Sony , 75
Vodafone , 1
ZTE , 21

Ka vrhu