Acer , 5
Alcatel , 61
Asus , 3
BlackBerry , 14
Samsung , 1
Ericsson , 3
Gigabyte , 2
HTC , 61
Huawei , 96
Lenovo , 22
LG , 107
Motorola , 8
Nokia , 151
Samsung , 419
Siemens , 1
Sony , 76
Vodafone , 1
ZTE , 21

Ka vrhu